Connexion
Wake up every day knowing what your big picture is and what you are aiming for
 Wake up every day knowing what your big picture is and what you are aiming for
Utvecklas snabbare med More Tennis

    Utilisation de site
592
   Utilisateurs
129
  Clubs
58315
  Activités

    Dernières activités
Henrik Atlevi  
Fair Play TK
2016-10-21, Entrainement physique

Henrik Atlevi  
Fair Play TK
2016-10-21, Entrainement tennis

Henrik Atlevi  
Fair Play TK
2016-10-21, Entrainement physique

Henrik Atlevi  
Fair Play TK
2016-10-20, Entrainement physique

Rasmus Johnsson  
GLTK
2016-10-22, Entrainement physique

    Sagt om More Tennis
Johnny Lindahl Richtmann
Ansvarig vid Tennisgymnasiet med NIU-inriktning i Umeå

Träningsdagboken är för oss på tennisgymnasiet i Umeå ett viktigt verktyg för att optimera spelarutveckling. Träningsdagboken inrymmer de tre viktiga faserna; planering, genomförande och utvärdering. Att vara utan denna dokumentation är inget alternativ, det vore helt enkelt som att orientera utan karta och kompass! Svårigheten har emellertid varit att denna process genererat flera olika dokument och som en följd av detta en brist på kontinuerlig översikt. Detta fram till dess att jag som ledare avslutat terminen med en tidskrävande utvärdering och sammanställning. Mot bakgrund av ovanstående blev det en självklarhet för mig att nu se om More Tennis träningsdagbok kan utgöra den plattform som dels underlättar dokumentationsprocessen för mina elever och dels möjliggör formativ bedömning på ett helt annat sätt än tidigare. Nyfikenheten är stor, motivationen är ännu större, nu kör vi!

    More Tennis produkter

  Utvecklingsplan

Den individuella utvecklingsplanen ger spelare och tränare ett klart fokus i träning och den framtida utvecklingen av spelaren. Tränare och spelare sätter tillsammans mål, fokusområden och lägger upp tävlingsplanering för kommande period. Slipp dokument i mängder av versioner och få istället allt samlat på ett ställe, för alla tränare.

  Journal d'entraînement

Träningsdagboken ger spelaren en tydlig och detaljerad sammanställning av registrerade aktiviteter och ger även känslan att vara noggrann och professionell. För tränare ger den en tydlig input för utvärdering och vidare utveckling för den individuella spelaren. More Tennis träningsdagbok finns i tre varianter.

Testa träningsdagboken 

  Matchtracker

More Tennis matchtracker används för att registrera en match poäng för poäng för att samla statistik. Efter matchen kan man se statistic för tex Serve %, Winners, Unforced Errors, Aggressive Margin osv. Matchstatistiken kan enkelt kopplas till en match analys i More Tennis träningsdagbok och kan användas för att utveckla delar av en spelares matchspel över tid.

    More Tennis Facebook